MAGYARÁZATOS

A teljes Szentírást tartalmazó, jegyzetekkel, cikkekkel ellátott Biblia, melynek segítségével úgy ismerhetjük fel Jézus Krisztust, mint a Biblia történetének főszereplőjét.

Videó megtekintése

Hatvanhat könyv, egy történet, egyetlen névről

Még mielőtt Jézus Krisztus a Gecsemáné kertjében sétált volna, már ott sétált az Éden kertjében. Mielőtt Jézus ígéretet adott a tanítványainak, ő adott ígéretet Ábrahámnak.

Jézus Krisztus ott van a Genezisben, ott van az Exodusban, vele találkozhatunk a prófétai iratokban, és ő van ott a Zsoltárokban is. Jézus ott van a Római levélben, ahogyan ott van A jelenések könyvében. Nem volt őelőtte egyetlen pillanat sem, mint ahogyan nem lesz egyetlen pillanat sem nélküle. „Kr. e.” és „Kr. u.” ilyen értelemben nem létezik!

Erre mutat rá a Jézus-Biblia. Hatvanhat könyv, egy történet, és az egész egyetlen névről. A kötetben található több mint 1000 cikk és tanulmány elkészítésében olyanok működtek közre, mint Louie Giglio, Max Lucado, John Piper vagy Randy Alcorn. A Jézus-Biblia egy olyan gazdag és alapos tanulmányozó Biblia, amelyet bárki képes elolvasni, megérteni és élvezni.

A Jézus-Biblia nyomtatása két színnel készült, Jézus szavai pirossal vannak kiemelve benne, a bibliai könyvek előtt pedig QR-kódok találhatók, az egyes könyvek tartalmához illeszkedő, Jézust dicsőítő énekek linkjével.
Kövess minket a közösségi oldalainkon, és tudj meg rólunk többet!

Tanulmányozó Biblia

kapcsolódó

Dicsőítő énekek

A Jézus-Bibliában a bibliai könyvek előtt QR-kódok találhatók, melyek az egyes könyvek tartalmához illeszkedő, a Spotifyon lejátszható, Jézust dicsőítő énekek linkjét tartalmazzák.
Egyetlen név

Minden általa lett

A teljes Szentírás Jézusra mutat. A Jézus-Biblia azért készült, hogy erre mutasson rá, erről bizonyosodhassunk meg a segítségével. Hatvanhat könyv, egy történet, és az egész egyetlen névről.

Jézus-Biblia

Jellemzők

A Jézus-Biblia egy olyan gazdag és alapos tanulmányozó Biblia, amelyet bárki képes elolvasni, megérteni és élvezni.

Az Ige újra testté lett

Kinyomtattuk a Jézus-Bibliát

2020 tavaszán egy különleges Biblia – a Jézus-Biblia – került a nyomdagép alá, melyet az Ez az a nap! rendezvényre állítottunk össze.

365 nap áhítat
2022. szeptember 26.

Efezus 6,12 2Korinthus 10,5 – LELKI HADVISELÉS

Az efezusiakhoz írt páli levél ablakot nyit arra, milyen lelki valóság rejlik a mögött a számtalan küzdelem és nehézség mögött, amellyel sok embernek szembe kell néznie élete során. A bűnök, amelyeket Isten, önmaguk és mások ellen követnek el az emberek, nem egyszerűen csak rossz döntésekből vagy a puszta körülményekből fakadnak, hanem mélyebbről. A hívők körül […]

2022. szeptember 27.

Zsidók 10,35–39 Máté 24,9–14 – BÉKESSÉGES TŰRÉS

Newton harmadik törvénye kimondja, hogy minden erőhöz tartozik egy egyező hatású, ellentétes irányú ellenerő. Ha egy tárgyat meglökünk, mindenképpen történik valamilyen elmozdulás. Ugyanígy a keresztény élet is tele van nyomásokkal, amelyeket Isten azért enged meg, hogy az embereket arra késztesse, hogy még inkább hagyatkozzanak rá. Isten részben azért adta egyházának A zsidókhoz írt levelet, hogy […]

2022. szeptember 28.

Zsoltárok 73,25–26 Máté 6,19–20 – MENNYEI KINCS

Ez a zsoltáríró valószínűleg sok gyönyörű és lenyűgöző dolog szemtanúja lehetett a templomban végzett szolgálata során, mégis szívéből megvallotta, hogy a mennyei Isten az ő legnagyobb kincse. Semmi földi dolog nem érhet fel Isten dicsőségével. Semmi nem ébreszthet benne olyan ragaszkodást, mint a mindenható Úr. Jézus azt tanította az embereknek, hogy ne földi kincseket gyűjtsenek; […]

2022. szeptember 29.

Prédikátor 5,10 Máté 6,19–21 – A PÉNZ SZERETETE

Azon túl, hogy a valaha élt legbölcsebb ember volt (Jézusig), Salamon a világtörténelem egyik leggazdagabb embere is volt (1Kir 10,14–25). Amikor tehát a vagyonról írt, saját tapasztalatból tette. Ám hiába tudott annyi mindent felhalmozni élete során, végül arra a következtetésre jutott, hogy a pénz tulajdonképpen hiábavaló, és nem elégíthet meg. Jézus a Mt 19,16–24 részében […]

2022. szeptember 30.

Ézsaiás 54,11–12 – SION JÖVENDŐ DICSŐSÉGE

Ezek a versek Jeruzsálem nyomorúságának és viszontagságának a leírásával kezdődnek. A lakókat rémületbe ejtette a város ellen intézett támadás, és Isten még nem lépett közbe, hogy megállítsa a hódítókat. Ám Isten Ézsaiáson keresztül részletesen feltárja merész tervét, hogy személyesen jön el a városba, és dicsőségesen átformálja. Ez a szakasz lenyűgöző képekben mondja el a város […]

2022. október 01.

Lukács 11,20 Máté 5,3–12 Jelenések 22,1–5 – ISTEN ORSZÁGA

Jézus Isten országát – Isten mindenek felett való uralmát – hirdette és magyarázta. Isten az Ószövetségben Dávid alatt hozta létre politikai értelemben az ő országát. Amikor a babiloniak lerombolták Jeruzsálemet, a próféták továbbra is beszéltek Isten királyságának a felépüléséről az eljövendő Messiás uralma alatt (Ézs 9,6–7). Amikor Jézus eljött a földre, azt hirdette, hogy elérkezett […]

2022. október 02.

Róma 6,22–23 – AZ ÖRÖK ÉLET AJÁNDÉKA

A munkások az általuk elvégzett munkáért kapnak fizetséget, és noha a bér időnként függ a munka minőségétől, nagyon sokszor az adott gazdasági helyzeten alapuló állandó összeget jelent – különösen pályakezdők esetén. Pál ehhez hasonlóan beszél arról, hogy minden bűn, akármilyen ártalmatlannak tűnik is, rászolgált egy örökre szóló zsoldra az igazságos Isten kezéből minden ember esetében, […]

2022. október 03.

1Timóteus 6,13–16 János 12,46 Zsoltárok 36,10 – VILÁGOSSÁG

A Biblia gyakran említi a világosságot Istennel kapcsolatban. Ez esetben Pál egy fontos igazságot szeretne közölni ezzel a képpel: Isten el van rejtve előlünk. Ez nem azért van, mert Isten a homályban rejtőzik, hanem inkább azért, mert az emberi szem túl gyenge ahhoz, hogy észlelje őt, olyan ragyogó világosságban lakozik. Ez a metaforikus kép feltárja […]

2022. október 04.

Jób 36,34–37,18–23 – FÉLELMETESEN CSODÁLATOS ISTEN

Ha Istenre gondolunk, annak mindig imádatra kell indítania bennünket. Isten azért nyilatkoztatta ki magát Igéjében, hogy az emberek megismerhessék és imádhassák őt. Ha Istenről beszélgetünk, mindig az legyen a végső célunk, hogy Istenre mutassunk az embereknek, és segítsünk nekik Istent szeretni! Elíhú beszéde Isten dicséretével ér véget. Rámutat, hogy egyetlen ember sem képes irányítani az […]

2022. október 05.

Zsoltárok 29,1–11 – A NEVÉT ILLETŐ DICSŐSÉG

E zsoltár felszólítja „a Hatalmasnak fiai[t]” (feltehetően az angyalokat), hogy ismerjék el és tanúsítsák Isten csodálatos voltát (Zsolt 29,1–2). Ez a stílus elterjedt volt a kánaániak körében, akik az égi lényeket úgy képzelték el, hogy az istenek tanácsa Baalt imádja. A zsoltáros valószínűleg azért alkalmazta ezt a formát, hogy felforgassa a pogány elgondolást, és elkülönítse […]

2022. október 06.

Zsoltárok 33,1–9 1Sámuel 16,15–23 1Krónika 16,1–6 – ÉNEKELJETEK ÉS ZENGJETEK

A zenére vonatkozó legelső bibliai utalást az 1Mózes 4,21 versében találjuk, ahol Jubálról, Kain egyik utódjáról azt mondja a szöveg: „Ő volt az atyja minden lantosnak és síposnak.” Mire legközelebb olvasunk kifejezetten a zenéről Jákób és Lábán történetében, addigra már szervesen beépült a társasági és családi életbe (1Móz 31,27). A Szentírás utal arra, hogy Mózes, […]

2022. október 07.

Zsoltárok 63,2–9 – SZEMÉLYES IMÁDAT

A zsoltáros ragaszkodott Istenhez, és nagy szüksége volt rá; ebből formálódott ki személyes imádatának gyönyörű mintája. Közeledett Istenhez, magába szívta jóságát és erejét, amely választ jelentett szíve éhségére és szomjúságára (Zsolt 63,6). Egész éjszaka magában elmélkedett és emlékezett arról, hogy Isten az ő segítsége, védelmezője, pártfogója és gondviselője (63,7–9). Jézus is ehhez hasonlóan gyakorolta a […]

Tied is lehet a

Jézus-Biblia!

Találkozz az élő Jézussal a Szentírásban az első oldaltól az utolsóig! A Jézus-Bibliában neves igehirdetők és lelkipásztorok exkluzív cikkeinek a segítségével úgy ismerhetjük fel Jézus Krisztust, mint a Biblia történetének főszereplőjét. A mélyreható, mégis könnyen érthető magyarázatok segítik megismerni Jézus személyét a teljes Szentíráson át.

Hírlevél feliratkozás

Ne maradj le az újdonságokról!

Készítette: Humli Miklós