MAGYARÁZATOS

A teljes Szentírást tartalmazó, jegyzetekkel, cikkekkel ellátott Biblia, melynek segítségével úgy ismerhetjük fel Jézus Krisztust, mint a Biblia történetének főszereplőjét.

Videó megtekintése

Hatvanhat könyv, egy történet, egyetlen névről

Még mielőtt Jézus Krisztus a Gecsemáné kertjében sétált volna, már ott sétált az Éden kertjében. Mielőtt Jézus ígéretet adott a tanítványainak, ő adott ígéretet Ábrahámnak.

Jézus Krisztus ott van a Genezisben, ott van az Exodusban, vele találkozhatunk a prófétai iratokban, és ő van ott a Zsoltárokban is. Jézus ott van a Római levélben, ahogyan ott van A jelenések könyvében. Nem volt őelőtte egyetlen pillanat sem, mint ahogyan nem lesz egyetlen pillanat sem nélküle. „Kr. e.” és „Kr. u.” ilyen értelemben nem létezik!

Erre mutat rá a Jézus-Biblia. Hatvanhat könyv, egy történet, és az egész egyetlen névről. A kötetben található több mint 1000 cikk és tanulmány elkészítésében olyanok működtek közre, mint Louie Giglio, Max Lucado, John Piper vagy Randy Alcorn. A Jézus-Biblia egy olyan gazdag és alapos tanulmányozó Biblia, amelyet bárki képes elolvasni, megérteni és élvezni.

A Jézus-Biblia nyomtatása két színnel készült, Jézus szavai pirossal vannak kiemelve benne, a bibliai könyvek előtt pedig QR-kódok találhatók, az egyes könyvek tartalmához illeszkedő, Jézust dicsőítő énekek linkjével.
Kövess minket a közösségi oldalainkon, és tudj meg rólunk többet!

Tanulmányozó Biblia

kapcsolódó

Dicsőítő énekek

A Jézus-Bibliában a bibliai könyvek előtt QR-kódok találhatók, melyek az egyes könyvek tartalmához illeszkedő, a Spotifyon lejátszható, Jézust dicsőítő énekek linkjét tartalmazzák.
Egyetlen név

Minden általa lett

A teljes Szentírás Jézusra mutat. A Jézus-Biblia azért készült, hogy erre mutasson rá, erről bizonyosodhassunk meg a segítségével. Hatvanhat könyv, egy történet, és az egész egyetlen névről.

Jézus-Biblia

Jellemzők

A Jézus-Biblia egy olyan gazdag és alapos tanulmányozó Biblia, amelyet bárki képes elolvasni, megérteni és élvezni.

Az Ige újra testté lett

Kinyomtattuk a Jézus-Bibliát

2020 tavaszán egy különleges Biblia – a Jézus-Biblia – került a nyomdagép alá, melyet az Ez az a nap! rendezvényre állítottunk össze.

365 nap áhítat
2023. február 02.

Bírák 4,1–10 1Péter 2,22 – REMÉNYSUGÁR

Debóra és Bárák története rövid szünetet jelent Izráel népének az egyébként nyomasztó hanyatlásában. Hűségüket bizonyítja, hogy készek hallgatni az Úrra és megtenni, amit parancsol. Isten iránti fogékonyságuk éles ellentétben áll azzal a makacs lázadással és keményszívűséggel, amelyet Isten népe tanúsít szinte végig a könyv hátralevő részében. Az Ószövetségben mindenütt rövid életűek ezek a felcsillanó reménysugarak. […]

2023. február 03.

2Királyok 2,1–12 1Thesszalonika 4,13–18 – MENNYBEMENETEL ELŐNÉZETBEN

Illés rendkívüli mennybemenetele bizonyítja, hogy milyen fontos szerepet töltött be prófétaként Isten népe számára történelmük egy igencsak meghatározó szakaszában. Illés sok tekintetben hasonlít Keresztelő Jánosra, aki később Jézus útját készítette elő. Mind János, mind Illés a pusztában élt, szembeszállt kora bűneivel, és megtérésre hívta az embereket. Maga Jézus is rámutatott, hogy e két hatalmas próféta […]

2023. február 04.

Eszter 4,7–16 Ézsaiás 43,4–5 Róma 8,38–39 – ISTEN MEGÓVJA NÉPÉT

Mordokaj bízott abban, hogy Isten megvédi népét. Mivel Mordokaj hithű zsidó ember volt, biztosak lehetünk abban, hogy hite és elkötelezettsége azon a biztos alapon állt, amelyet Isten prófétái hirdettek. Isten korábban azt mondta Ézsaiás próféta által: „Mivel drága vagy a szememben, becses vagy, és szeretlek, azért embereket adok helyetted és népeket az életedért. Ne félj, […]

2023. február 05.

1Mózes 10,1 – JÉZUS – NOÉ CSALÁDJÁBÓL

Bár ez a fejezet nem sorolja fel az összes ősi népcsoportot, azt láthatjuk, hogy a föld valamennyi népe – földrajzi elhelyezkedéstől és nyelvtől függetlenül – Nóétól származott. E család sarja volt Ábrahám, és később Jézus is. Isten Ábrahámmal kötött örök szövetséget, megígérve neki, hogy királyok származnak majd tőle (1Móz 17,6). Az Újszövetség legelső sora bemutatja […]

2023. február 06.

2Mózes 6,1–8 – ÉN VAGYOK AZ ÚR

Az ősatyák ismerték a mindenható Istent, de soha nem hallhatták az ő különleges nevét. Isten egészen bensőségesen és világosan nyilatkoztatta ki magát Mózesnek úgy, hogy személyes nevét összekapcsolta mindazokkal a csodákkal, amelyeket addig a pontig tett népéért. Ő az, aki elhívta Ábrahámot, szövetséget kötött vele, és egy egész nép történetét indította el ama egyetlen gyermek […]

2023. február 07.

4Mózes 2,3-34 – A TÁBOROZÁS

A legirigylésreméltóbb helyet a tábor keleti oldalán Júda törzse foglalta el, mellette pedig Issakár és Zebulon. Ők indultak el elsőként, hogyha Isten arra szólította fel Izráelt. Utánuk Rúben, Simeon és Gád következett. Ahogy a nép vonult a pusztában, Isten jelenléte ott maradt középen – miközben a léviták hordozták a gyülekezet sátrát. Az utolsó hat törzs […]

2023. február 08.

Józsué 6,22–25 – AKIRŐL NEM GONDOLNÁNK, HOGY JÉZUS ELŐDJE LEHET

Ráháb története reménysugár a nagy pusztulás közepette azon pogány népek számára, amelyek azt a földet lakták, amelyet Isten az ő gyermekeinek ígért. Isten hatalmának és erejének a híre már jóval korábban elérte őket, ennek ellenére hitetlenül megkeményítették a szívüket. Ez oda vezetett, hogy Isten a bűnük miatt ítélettel sújtotta őket. Az üdvtörténet e pontján elsősorban […]

2023. február 09.

1Királyok 1,28–39 Máté 1,1 – DÁVID VÉRVONALÁNAK MEGŐRZÉSE

A dávidi dinasztia uralkodása alatt Isten végig hűségesen megtartotta Dávidnak tett ígéretét. Adónijjá, Salamon bátyja szerette volna követni a trónon apját, Dávidot. Ám Betsabé jól látta, hogy ha Adónijjá kerül a trónra, őt Salamonnal együtt bűnösnek tartaná (1Kir 1,21). Isten ígéretei azonban erősebbnek bizonyultak Adónijjá fondorlatánál. Dávid vérvonala Salamonon, nem pedig Adónijján keresztül folytatódott, mert […]

2023. február 10.

1Krónika 5,1–26 – NEMZEDÉKEK

Az ősi héber kultúrában szükség volt a részletes nemzetségtáblázatokra az örökség és a földhasználati jogok kérdéseinek eldöntéséhez. Kánaán elfoglalását követően mindegyik törzs megkapta a maga részét az ígéret földjéből (Józs 13–21).A tulajdon- és földjog az apáról a legidősebb fiúgyermekre vagy fiúgyermek híján lánygyermekre szállt (4Móz 27,1–11). Az egyéb kérdésekben, például a templomi szolgálat és a […]

2023. február 11.

1Krónika 17,16–27 János 6,38 Filippi 2,6 – ENGEDNI ISTEN AKARATÁNAK

Noha Dávid harcosként hatalmas sikereket könyvelhetett el, igazán alázatos maradt. Sosem feledkezett meg szerény származásáról, pásztor múltjáról, és győzelmeit nem saját katonai tehetségének, hanem Istennek tulajdonította. Dávid szívében heves vágy támadt, hogy házat építsen az Úrnak, templomot az ő jelenlétének és nevének (1Krón 22,6–10; ApCsel 7,45–46). Amikor Isten közölte Dáviddal, hogy nem ő fogja megépíteni […]

2023. február 12.

2Krónika 26,16–21 – UZZIJJÁ GŐGJE

Uzzijjá jó király volt, aki jól kezdte uralkodását (2Krón 26,5), és meg is tapasztalta Isten áldását. Sikereinek köszönhetően azonban felfuvalkodott, és olyan előjogokra tartott igényt, amelyek nem illették volna. Bitorolni próbálta a papi tekintélyt, és tömjénezni akart a templomban. Isten megítélte Uzzijjá gőgjét és felfuvalkodását, és leprával sújtotta őt. Uralma szörnyű kudarccal ért véget, de […]

2023. február 13.

1Mózes 49,10 Filippi 2,9–11 – A JÚDÁTÓL SZÁRMAZÓ FEJEDELEM

Ennek a versnek a képei Jézus királyi vérvonalát vetítik előre. A fejedelmi bot díszes jogar volt; királyok használták rendelkezéseik közlésére. A hatalmon levők törvényeket hozhattak, és ítéletet hajthattak végre azon, aki nem vetette alá magát uralmuknak. A „míg eljön Siló” homályos értelmű kifejezés; valószínűleg arra az isteni Királyra és törvényhozóra utal, aki Júda családjából származik, […]

Tied is lehet a

Jézus-Biblia!

Találkozz az élő Jézussal a Szentírásban az első oldaltól az utolsóig! A Jézus-Bibliában neves igehirdetők és lelkipásztorok exkluzív cikkeinek a segítségével úgy ismerhetjük fel Jézus Krisztust, mint a Biblia történetének főszereplőjét. A mélyreható, mégis könnyen érthető magyarázatok segítik megismerni Jézus személyét a teljes Szentíráson át.

Hírlevél feliratkozás

Ne maradj le az újdonságokról!

Készítette: Humli Miklós