MAGYARÁZATOS

A teljes Szentírást tartalmazó, jegyzetekkel, cikkekkel ellátott Biblia, melynek segítségével úgy ismerhetjük fel Jézus Krisztust, mint a Biblia történetének főszereplőjét.

Videó megtekintése

Hatvanhat könyv, egy történet, egyetlen névről

Még mielőtt Jézus Krisztus a Gecsemáné kertjében sétált volna, már ott sétált az Éden kertjében. Mielőtt Jézus ígéretet adott a tanítványainak, ő adott ígéretet Ábrahámnak.

Jézus Krisztus ott van a Genezisben, ott van az Exodusban, vele találkozhatunk a prófétai iratokban, és ő van ott a Zsoltárokban is. Jézus ott van a Római levélben, ahogyan ott van A jelenések könyvében. Nem volt őelőtte egyetlen pillanat sem, mint ahogyan nem lesz egyetlen pillanat sem nélküle. „Kr. e.” és „Kr. u.” ilyen értelemben nem létezik!

Erre mutat rá a Jézus-Biblia. Hatvanhat könyv, egy történet, és az egész egyetlen névről. A kötetben található több mint 1000 cikk és tanulmány elkészítésében olyanok működtek közre, mint Louie Giglio, Max Lucado, John Piper vagy Randy Alcorn. A Jézus-Biblia egy olyan gazdag és alapos tanulmányozó Biblia, amelyet bárki képes elolvasni, megérteni és élvezni.

A Jézus-Biblia nyomtatása két színnel készült, Jézus szavai pirossal vannak kiemelve benne, a bibliai könyvek előtt pedig QR-kódok találhatók, az egyes könyvek tartalmához illeszkedő, Jézust dicsőítő énekek linkjével.
Kövess minket a közösségi oldalainkon, és tudj meg rólunk többet!
Az Ez az a nap! rendezvényre

önkénteseket keresünk a Jézus-Bibliák osztásához!

Kiket várunk?

18. életévüket betöltött jelentkezőket.

Mire számíthatsz?

 • A rendezvény napján (július 23.) reggel 9 órától éjfélig szükséges a jelenléted.
  Beléptetéskor a belépőjegy felmutatása ellenében Biblia-vouchert adunk a résztvevőknek. A rendezvény alatt az előre kialakított osztópontokra lesznek az önkéntesek beosztva, ezt a posztot a rendezvény alatt felváltva kell őrizni, ügyelve, hogy a Biblia-lerakatot senki ne bontsa meg, és ne vigyen el a Bibliákból. A rendezvény végén pedig minden önkéntesnek az osztópontján kell lennie, ahol a voucher ellenében adhatja ki a Jézus-Bibliát, a vouchert pedig begyűjti és érvényteleníti.
 • Ezenkívül szükségünk van olyanokra, akik már a megelőző napokban is segíteni tudnak a Bibliák lepakolásában, osztópontok kialakításában, a Bibliák lepecsételésében és csomagolásában. Július 18–22-ig, reggel 8–20 óráig van szükség az önkéntesek segítségére. Ha jelentkeztél, felvesszük veled a kapcsolatot, és egyeztetünk a részletekről.

Amennyiben tudod vállalni ezt a szolgálatot, töltsd ki az űrlapot!
Esetlegesen felmerülő kérdéseiddel ide fordulhatsz:
info@jezusbiblia.hu

Köszönjük segítséged!

jelentkezz

önkéntes munkára!  Tanulmányozó Biblia

  kapcsolódó

  Dicsőítő énekek

  A Jézus-Bibliában a bibliai könyvek előtt QR-kódok találhatók, melyek az egyes könyvek tartalmához illeszkedő, a Spotifyon lejátszható, Jézust dicsőítő énekek linkjét tartalmazzák.
  Egyetlen név

  Minden általa lett

  A teljes Szentírás Jézusra mutat. A Jézus-Biblia azért készült, hogy erre mutasson rá, erről bizonyosodhassunk meg a segítségével. Hatvanhat könyv, egy történet, és az egész egyetlen névről.

  Jézus-Biblia

  Jellemzők

  A Jézus-Biblia egy olyan gazdag és alapos tanulmányozó Biblia, amelyet bárki képes elolvasni, megérteni és élvezni.

  Az Ige újra testté lett

  Kinyomtattuk a Jézus-Bibliát

  2020 tavaszán egy különleges Biblia – a Jézus-Biblia – került a nyomdagép alá, melyet az Ez az a nap! rendezvényre állítottunk össze.

  365 nap áhítat
  2022. június 27.

  Példabeszédek 3,18 – AZ ÉLET FÁJA

  Az „élet fája” kifejezéssel csupán a Szentírás három könyvében találkozhatunk: Mózes első, valamint a Példabeszédek és A jelenések könyvében. Az Éden kertjében az élet fája gyümölcsének az elfogyasztása halhatatlanságot adott (1Móz 3,22). A Példabeszédek könyve azt mondja, hogy a bölcsesség az élet fája, az Újszövetség pedig felfedi nemcsak azt, hogy Jézus Isten bölcsessége (1Kor 1,24), […]

  2022. június 28.

  Példabeszédek 8,22–31 – ISTEN BÖLCSESSÉGE

  A Példabeszédek első kilenc fejezetében Salamon a bölcsességet női személyiséggel ruházza föl. Salamonnak legalább két oka volt arra, hogy nőként ábrázolja a bölcsességet. Egyrészt a „bölcsesség” főnév a héberben nőnemű, ennélfogva a megszemélyesítéskor a nyelvtani nemnek megfelelő alakot ölt. Másrészt Salamon meg szerette volna győzni a fiát arról, hogy a Példabeszédek bölcsességét válassza, egy ifjú […]

  2022. június 29.

  Példabeszédek 9,10 Prédikátor 12,13-14 Máté 10,28 – AZ ÚR FÉLELME

  Salamon szerint a bölcsesség alapja az Úr félelme. A Példabeszédek hasonló refrénnel nyit (1,7), rámutatva, hogy a Salamon írásaiban mindenütt megtalálható gyakorlati útmutatások betartásához szükséges képesség egyetlen forrásból ered: az Úr félelméből. Ennek a félelemnek a jellegét sokszor megpróbálják enyhíteni vagy kisebbíteni, ezért egyesek arra jutnak, hogy Salamon csupán az Isten iránt érzett tiszteletre vagy […]

  2022. június 30.

  Példabeszédek 11,2 Jakab 4,6 – HOZZÁÁLLÁS

  A gőg és az alázat az emberi szív meghatározó vonása. Egyiket sem lehet látni, ám megnyilvánulásuk tetten érhető minden ember cselekedeteiben. Salamon a példabeszédeiben mindenütt az esztelenséggel és a végső romlással kötötte össze a gőgöt (Péld 16,18). Az alázatot ezzel szemben a bölcsességgel és az Úr félelmével kapcsolta össze, amelyek pedig élethez és áldáshoz vezetnek […]

  2022. július 01.

  Példabeszédek 16,4–6 – SZERETET ÉS HŰSÉG ÁLTAL

  Salamon kiemelte, hogy végső soron Isten tartja kézben a dolgokat; az ő jó szándékai diadalmaskodnak az emberi bűn ellenére is. Azok a gonoszok is, akik látszólag elkerülik a pusztulást ebben az életben, egészen biztosan szembesülni fognak Isten ítéletével. A gőgös ember nem menekül meg a közelgő katasztrófa napján, és azon a napon lelepleződik a kevélység […]

  2022. július 02.

  Zsoltárok 104,10–28 – ISTEN GONDVISELÉSE

  A 104.zsoltár részletezi, hogyan visel gondot Isten a világra. A mező vadjai a forrás vizével oltják szomjukat, ám végső soron ez a víz is Isten kezéből származik (104,10–11). Isten ültette el a fákat, amelyeken a madarak fészkelnek (104,16–17). A tengerben nyüzsgő állatok is az Úrtól várják a gondoskodást (104,25–27). A zsoltáros nyilvánvalóvá tette, hogy Isten […]

  2022. július 03.

  Zsoltárok 139,13–14 – A MEG NEM SZÜLETETTEK

  A 139. zsoltár gyönyörű képet tár elénk arról, hogyan foglalkozik Isten minden ember életének minden egyes részletével. Az első tizenkét vers arról beszél, hogy akárhova ment Dávid, Isten vele maradt. Ismerte a gondolatait (Zsolt 139,2), az útjait (139,3) és a szavait (139,4). Ezenfelül már akkor ismerte Dávidot, amikor még anyja méhében volt, jóval azelőtt, hogy […]

  2022. július 04.

  Prédikátor 3,11 – ÖRÖK ÉLET

  A Prédikátor könyve azt mondja, hogy Isten „[a]z örökkévalóságot… az emberek szívébe helyezte”. Isten az embert saját képére teremtette (1Móz 1,27), Isten pedig az örökkévalóságban él (Jel 1,8). Salamon felveti azt az elgondolást, hogy az ember szívében van egy veleszületett vágy valami után, ami túlmutat a földi életen. Az ember nem csupán arra lett teremtve, […]

  2022. július 05.

  Ézsaiás 46,9–11 Máté 16,21 – KEZDETTŐL KÖZÖLTEM A JÖVENDŐT

  A mindenség szuverén uraként Isten bármit megtehet, amit csak akar.Szava nem pusztán jó tanács vagy jövendölés; kijelentés, még akkor is, ha az emberek még nem látják a világban ennek a kijelentésnek a kézzelfogható bizonyítékát. Bízhatunk benne, hogy aki a kezdet kezdetén ismerte a véget, az nemcsak tudja, hogy mi fog történni, hanem úgy és akkor […]

  2022. július 06.

  Kolossé 1,15–20 1Mózes 1,1 János 1,1–2 – KRISZTUS ELSŐBBSÉGE

  Mindenki imád valakit vagy valamit. Mindenki első helyre tesz valakit vagy valamit az életében. Pál apostol azt szerette volna, hogy a kolosséi gyülekezet mindenben Jézus Krisztusnak adja az elsőbbséget. Valószínűleg egy korai keresztény himnusz sorait használta fel, hogy kifejtse: Jézust illeti az elsőbbség az egész világmindenségben; ő méltó a gyülekezet hűségére és ragaszkodására.  A himnusz […]

  2022. július 07.

  Jelenések 22,1–2 János 14,3 Habakuk 2,14 – VISSZANYERT PARADICSOM

  Az itt megjelenő folyó és fa az Éden kertjére emlékeztet, joggal (1Móz 2,8–10; 3,22–24). Az Édenkertben az emberek tökéletes közösséget élvezhettek Istennel, bár úgy döntöttek, hogy fellázadnak ellene, és megszakadt ez a közösség. A mennyben Istennek és népének a kapcsolata mentes lesz a bűntől, ennélfogva megtestesíti Isten eredeti szándékát a teremtésben. A hívők nagy reménysége […]

  2022. július 08.

  Ézsaiás 4,1 Ézsaiás 11,1 Jeremiás 23,5 Zakariás 3,8 – AZ ÚR SARJADÉKA

  A sarjadék képe itt egyszerre jelképezi Júdát és az eljövendő Messiást. A sarjadék szó a „kisarjadni” vagy „a halálból életre kelni” jelentésű héber igéből származik. Ézsaiás a szó szoros értelmében azt az áldást és bőséget írja le, amelyet Júda népe megtapasztal majd egy napon, miután Isten ítélete lesújtott hűtlenségükért (Ézs 3,2–28). E szakasz másik fontos […]

  Tied is lehet a

  Jézus-Biblia – ajándékba!

  Találkozz az élő Jézussal a Szentírásban az első oldaltól az utolsóig! A Jézus-Bibliában neves igehirdetők és lelkipásztorok exkluzív cikkeinek a segítségével úgy ismerhetjük fel Jézus Krisztust, mint a Biblia történetének főszereplőjét. A mélyreható, mégis könnyen érthető magyarázatok segítik megismerni Jézus személyét a teljes Szentíráson át. Szeretnél magadnak ebből a különleges Bibliából? Gyere el Te is 2022. július 23-án a Puskás Arénába, és megajándékozunk eggyel!

  Hírlevél feliratkozás

  Ne maradj le az újdonságokról!

  Készítette: Humli Miklós