MAGYARÁZATOS

A teljes Szentírást tartalmazó, jegyzetekkel, cikkekkel ellátott Biblia, melynek segítségével úgy ismerhetjük fel Jézus Krisztust, mint a Biblia történetének főszereplőjét.

Videó megtekintése

Hatvanhat könyv, egy történet, egyetlen névről

Még mielőtt Jézus Krisztus a Gecsemáné kertjében sétált volna, már ott sétált az Éden kertjében. Mielőtt Jézus ígéretet adott a tanítványainak, ő adott ígéretet Ábrahámnak.

Jézus Krisztus ott van a Genezisben, ott van az Exodusban, vele találkozhatunk a prófétai iratokban, és ő van ott a Zsoltárokban is. Jézus ott van a Római levélben, ahogyan ott van A jelenések könyvében. Nem volt őelőtte egyetlen pillanat sem, mint ahogyan nem lesz egyetlen pillanat sem nélküle. „Kr. e.” és „Kr. u.” ilyen értelemben nem létezik!

Erre mutat rá a Jézus-Biblia. Hatvanhat könyv, egy történet, és az egész egyetlen névről. A kötetben található több mint 1000 cikk és tanulmány elkészítésében olyanok működtek közre, mint Louie Giglio, Max Lucado, John Piper vagy Randy Alcorn. A Jézus-Biblia egy olyan gazdag és alapos tanulmányozó Biblia, amelyet bárki képes elolvasni, megérteni és élvezni.

A Jézus-Biblia nyomtatása két színnel készült, Jézus szavai pirossal vannak kiemelve benne, a bibliai könyvek előtt pedig QR-kódok találhatók, az egyes könyvek tartalmához illeszkedő, Jézust dicsőítő énekek linkjével.
Kövess minket a közösségi oldalainkon, és tudj meg rólunk többet!

Tanulmányozó Biblia

kapcsolódó

Dicsőítő énekek

A Jézus-Bibliában a bibliai könyvek előtt QR-kódok találhatók, melyek az egyes könyvek tartalmához illeszkedő, a Spotifyon lejátszható, Jézust dicsőítő énekek linkjét tartalmazzák.
Egyetlen név

Minden általa lett

A teljes Szentírás Jézusra mutat. A Jézus-Biblia azért készült, hogy erre mutasson rá, erről bizonyosodhassunk meg a segítségével. Hatvanhat könyv, egy történet, és az egész egyetlen névről.

Jézus-Biblia

Jellemzők

A Jézus-Biblia egy olyan gazdag és alapos tanulmányozó Biblia, amelyet bárki képes elolvasni, megérteni és élvezni.

Az Ige újra testté lett

Kinyomtattuk a Jézus-Bibliát

2020 tavaszán egy különleges Biblia – a Jézus-Biblia – került a nyomdagép alá, melyet az Ez az a nap! rendezvényre állítottunk össze.

365 nap áhítat
2022. szeptember 21.

Zsidók 5,1–10 – EGYÜTTÉRZŐ FŐPAP

Az ószövetségi papoknak sok szabályt be kellett tartaniuk. Istenhez nem lehetett felelőtlenül közelíteni; a papoknak meg kellett tenniük bizonyos dolgokat, hogy felkészüljenek az Istennek való találkozásra (3Móz 16; Zsid 5,1–3). A főpap csak különleges alkalmakkor léphetett be a szentek szentjébe, hogy közbenjárjon Isten és az ő népe között. Jézus az ószövetségi papság minden főpapjánál magasabb […]

2022. szeptember 22.

Zakariás 3,1–2 – VÉDELMEZŐNK

Ez a szakasz a negyediket részletezi a nyolc látomás közül, és úgy tűnik, ez a látomás a mennyei tárgyalóteremben zajlik. A Zak 3,1 verse lefesti a színteret. Az Úr angyala ül a bírói székben. Jósua főpap, aki ezúttal a bűnös népet képviseli, vádlottként áll előtte. A bukott angyal, a Sátán pedig vádolja Jósuát. A Szentírásban […]

2022. szeptember 23.

Cselekedetek 14,19–20 – SZENVEDNI JÉZUSÉRT

Ez a szakasz a negyediket részletezi a nyolc látomás közül, és úgy tűnik, ez a látomás a mennyei tárgyalóteremben zajlik. A Zakariás 3,1 verse lefesti a színteret. Az Úr angyala ül a bírói székben. Jósua főpap, aki ezúttal a bűnös népet képviseli, vádlottként áll előtte. A bukott angyal, a Sátán pedig vádolja Jósuát. A Szentírásban […]

2022. szeptember 24.

Róma 7,25 – HÁLA AZ ISTENNEK, AKI MEGSZABADÍT!

A Római levél 7. fejezete maga a szavakba öntött küzdelem. Az olvasók ebben a fejezetben első kézből pillanthatnak be az apostol belső világába, amelyet nézőponttól függően lehet felemelőnek és bátorítónak vagy nyomasztónak és csüggesztőnek is tekinteni. Talán elbátortalanít, ha megtudjuk, hogy még Pál is – aki személyes módon tapasztalta meg Jézust, és látta a korai […]

2022. szeptember 25.

2Korinthus 12,7–10 – TÖVIS A TESTBEN

Pál beismerte arra való hajlamát, hogy felfuvalkodjon saját apostoli tekintélye és lenyűgöző lelki alkalmassága folytán. Azért, hogy Pál alázatos maradjon, és szolgálata által Isten kapja a lehető legtöbb dicsőséget, Isten tövist adott az apostol testébe (2Kor 12,7). Pál ezt a tövist úgy nevezi: „a Sátán angyala” (12,7), így az is lehet, hogy Isten megengedte az […]

2022. szeptember 26.

Efezus 6,12 2Korinthus 10,5 – LELKI HADVISELÉS

Az efezusiakhoz írt páli levél ablakot nyit arra, milyen lelki valóság rejlik a mögött a számtalan küzdelem és nehézség mögött, amellyel sok embernek szembe kell néznie élete során. A bűnök, amelyeket Isten, önmaguk és mások ellen követnek el az emberek, nem egyszerűen csak rossz döntésekből vagy a puszta körülményekből fakadnak, hanem mélyebbről. A hívők körül […]

2022. szeptember 27.

Zsidók 10,35–39 Máté 24,9–14 – BÉKESSÉGES TŰRÉS

Newton harmadik törvénye kimondja, hogy minden erőhöz tartozik egy egyező hatású, ellentétes irányú ellenerő. Ha egy tárgyat meglökünk, mindenképpen történik valamilyen elmozdulás. Ugyanígy a keresztény élet is tele van nyomásokkal, amelyeket Isten azért enged meg, hogy az embereket arra késztesse, hogy még inkább hagyatkozzanak rá. Isten részben azért adta egyházának A zsidókhoz írt levelet, hogy […]

2022. szeptember 28.

Zsoltárok 73,25–26 Máté 6,19–20 – MENNYEI KINCS

Ez a zsoltáríró valószínűleg sok gyönyörű és lenyűgöző dolog szemtanúja lehetett a templomban végzett szolgálata során, mégis szívéből megvallotta, hogy a mennyei Isten az ő legnagyobb kincse. Semmi földi dolog nem érhet fel Isten dicsőségével. Semmi nem ébreszthet benne olyan ragaszkodást, mint a mindenható Úr. Jézus azt tanította az embereknek, hogy ne földi kincseket gyűjtsenek; […]

2022. szeptember 29.

Prédikátor 5,10 Máté 6,19–21 – A PÉNZ SZERETETE

Azon túl, hogy a valaha élt legbölcsebb ember volt (Jézusig), Salamon a világtörténelem egyik leggazdagabb embere is volt (1Kir 10,14–25). Amikor tehát a vagyonról írt, saját tapasztalatból tette. Ám hiába tudott annyi mindent felhalmozni élete során, végül arra a következtetésre jutott, hogy a pénz tulajdonképpen hiábavaló, és nem elégíthet meg. Jézus a Mt 19,16–24 részében […]

2022. szeptember 30.

Ézsaiás 54,11–12 – SION JÖVENDŐ DICSŐSÉGE

Ezek a versek Jeruzsálem nyomorúságának és viszontagságának a leírásával kezdődnek. A lakókat rémületbe ejtette a város ellen intézett támadás, és Isten még nem lépett közbe, hogy megállítsa a hódítókat. Ám Isten Ézsaiáson keresztül részletesen feltárja merész tervét, hogy személyesen jön el a városba, és dicsőségesen átformálja. Ez a szakasz lenyűgöző képekben mondja el a város […]

2022. október 01.

Lukács 11,20 Máté 5,3–12 Jelenések 22,1–5 – ISTEN ORSZÁGA

Jézus Isten országát – Isten mindenek felett való uralmát – hirdette és magyarázta. Isten az Ószövetségben Dávid alatt hozta létre politikai értelemben az ő országát. Amikor a babiloniak lerombolták Jeruzsálemet, a próféták továbbra is beszéltek Isten királyságának a felépüléséről az eljövendő Messiás uralma alatt (Ézs 9,6–7). Amikor Jézus eljött a földre, azt hirdette, hogy elérkezett […]

2022. október 02.

Róma 6,22–23 – AZ ÖRÖK ÉLET AJÁNDÉKA

A munkások az általuk elvégzett munkáért kapnak fizetséget, és noha a bér időnként függ a munka minőségétől, nagyon sokszor az adott gazdasági helyzeten alapuló állandó összeget jelent – különösen pályakezdők esetén. Pál ehhez hasonlóan beszél arról, hogy minden bűn, akármilyen ártalmatlannak tűnik is, rászolgált egy örökre szóló zsoldra az igazságos Isten kezéből minden ember esetében, […]

Tied is lehet a

Jézus-Biblia!

Találkozz az élő Jézussal a Szentírásban az első oldaltól az utolsóig! A Jézus-Bibliában neves igehirdetők és lelkipásztorok exkluzív cikkeinek a segítségével úgy ismerhetjük fel Jézus Krisztust, mint a Biblia történetének főszereplőjét. A mélyreható, mégis könnyen érthető magyarázatok segítik megismerni Jézus személyét a teljes Szentíráson át.

Hírlevél feliratkozás

Ne maradj le az újdonságokról!

Készítette: Humli Miklós