MAGYARÁZATOS

A teljes Szentírást tartalmazó, jegyzetekkel, cikkekkel ellátott Biblia, melynek segítségével úgy ismerhetjük fel Jézus Krisztust, mint a Biblia történetének főszereplőjét.

Videó megtekintése

Hatvanhat könyv, egy történet, egyetlen névről

Még mielőtt Jézus Krisztus a Gecsemáné kertjében sétált volna, már ott sétált az Éden kertjében. Mielőtt Jézus ígéretet adott a tanítványainak, ő adott ígéretet Ábrahámnak.

Jézus Krisztus ott van a Genezisben, ott van az Exodusban, vele találkozhatunk a prófétai iratokban, és ő van ott a Zsoltárokban is. Jézus ott van a Római levélben, ahogyan ott van A jelenések könyvében. Nem volt őelőtte egyetlen pillanat sem, mint ahogyan nem lesz egyetlen pillanat sem nélküle. „Kr. e.” és „Kr. u.” ilyen értelemben nem létezik!

Erre mutat rá a Jézus-Biblia. Hatvanhat könyv, egy történet, és az egész egyetlen névről. A kötetben található több mint 1000 cikk és tanulmány elkészítésében olyanok működtek közre, mint Louie Giglio, Max Lucado, John Piper vagy Randy Alcorn. A Jézus-Biblia egy olyan gazdag és alapos tanulmányozó Biblia, amelyet bárki képes elolvasni, megérteni és élvezni.

A Jézus-Biblia nyomtatása két színnel készült, Jézus szavai pirossal vannak kiemelve benne, a bibliai könyvek előtt pedig QR-kódok találhatók, az egyes könyvek tartalmához illeszkedő, Jézust dicsőítő énekek linkjével.
Kövess minket a közösségi oldalainkon, és tudj meg rólunk többet!

Tanulmányozó Biblia

kapcsolódó

Dicsőítő énekek

A Jézus-Bibliában a bibliai könyvek előtt QR-kódok találhatók, melyek az egyes könyvek tartalmához illeszkedő, a Spotifyon lejátszható, Jézust dicsőítő énekek linkjét tartalmazzák.
Egyetlen név

Minden általa lett

A teljes Szentírás Jézusra mutat. A Jézus-Biblia azért készült, hogy erre mutasson rá, erről bizonyosodhassunk meg a segítségével. Hatvanhat könyv, egy történet, és az egész egyetlen névről.

Jézus-Biblia

Jellemzők

A Jézus-Biblia egy olyan gazdag és alapos tanulmányozó Biblia, amelyet bárki képes elolvasni, megérteni és élvezni.

Az Ige újra testté lett

Kinyomtattuk a Jézus-Bibliát

2020 tavaszán egy különleges Biblia – a Jézus-Biblia – került a nyomdagép alá, melyet az Ez az a nap! rendezvényre állítottunk össze.

365 nap áhítat
2024. május 24.

2Krónika 33,1–20 – FOGSÁG ÉS HELYREÁLLÍTÁS

Manassé bűnének, babiloni fogságának, bűnbánatának és hazatérésének az említése tökéletesen illeszkedik abba, amit a krónikás ki szeretne hangsúlyozni. A Királyok első és második könyvével ellentétben – amelyek a fogság jogosságát indokolták – a Krónikák könyvei azzal a szándékkal íródtak, hogy rámutassanak, milyen valóságos az Úr Dáviddal kötött szövetségének ígérete, és ezáltal megerősítsék a nép abbeli […]

2024. május 25.

Zsoltárok 21,2–8 – ISTEN ÁLDJA A KIRÁLYT!

A 21. zsoltár úgynevezett királyzsoltár, vagyis a királyra és az ő uralmára összpontosít. A mai olvasók talán kissé idegennek érzik ezt a témát, pedig ez a keresztény hitnek is nagyon fontos pontja. Isten népe fölött király uralkodott a monarchia időszakában, és a király felelőssége volt Isten akaratának a megvalósítása. A király rendelkezett a legmagasztosabb elhívással, […]

2024. május 26.

Zsoltárok 47,1–10 Lukács 1,33 Efezus 1,11 Filippi 2,9 – MINDENEK KIRÁLYA

Minden királynak származtatott tekintélye van; egyetlen Király van, a menny nagy Istene, akinek a hatalma és az igazsága végtelen. Ez a zsoltár nemcsak felmagasztalja és imádja Istent mint Királyt, hanem előremutat Jézusra, az eljövendő Királyra. Jézus „az áldott és egyedül Hatalmas, a királyok Királya és az uraknak Ura” (1Tim 6,15), aki uralkodik az emberek felett […]

2024. május 27.

Példabeszédek 29,14 2Sámuel 7,12–16 Ézsaiás 11,1–5 – ÖRÖK KIRÁLYSÁG

Salamon példabeszédei egy olyan hű királyra vonatkoztak, aki örök királyságot alapít majd. Ennek az ideális királynak az egyik kulcsfontosságú jellemzője az volt, hogy méltányosan bánik a szegényekkel. Ez az elv összekapcsolódik Isten Dávidnak adott azon ígéretével, miszerint Dávid valamelyik utódja örökké tartó királyságot hoz majd létre (2Sám 7,12– 16). Salamon azonban kudarcot vallott, mint ahogy […]

2024. május 28.

2Sámuel 1,17–27 – KEGYELEM ÉS MEGBOCSÁTÁS

A Szentírás legbámulatosabb történetei közül jó néhány a kegyelemről és a megbocsátásról szól. Amikor emberi ésszel biztosra vennénk a keserű kimenetelt, Isten megmutatja, hogy az ő kegyelme elég. Ebben a részben azt látjuk, hogy Dávid hihetetlenül könyörületes volt Saullal. Ahelyett, hogy a hiányosságait sorolta volna fel, Dávid úgy döntött, hogy siratóénekével inkább a megbecsülését fejezi […]

2024. május 29.

2Sámuel 4,1–12 – MEGTORLÁS ÉS KEGYELEM

Saul, Abnér és Ísbóset halálával elgördültek a legfőbb akadályok Dávid útjából ahhoz, hogy Izráel királya lehessen. Dávidnak sikerült az északi és déli térség fölött is megerősítenie hatalmát Rimmón két kegyetlen fiának, Baanának és Rékábnak köszönhetően. Ezek a férfiak jutalmat vártak, miután meggyilkolták Ísbósetet, mert azt hitték, Dávid és az Úr érdekében cselekedtek. Csakhogy félreértették a […]

2024. május 30.

2Királyok 13,22–23 Máté 5,17 Lukács 19,9–10 – FELVILLAN A KEGYELEM

Izráel királyai és népe továbbra is bűnben jártak (2Kir 13,2.11). Isten azonban hagyta felvillanni kegyelmét és könyörületét kiválasztottai iránt, mert feléjük fordult, és nem pusztította el őket – mivel hű maradt Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak adott szövetséges ígéreteihez. Isten szövetségei felbonthatatlanok és örökkévalók. Szeretete kiárad az emberekre még bűnük közepette is. Isten úgy mutatja meg […]

2024. május 31.

1Krónika 20,1–3 Efezus 1,7 Ézsaiás 1,18 – A MEGBOCSÁTÁS GYÜMÖLCSE

Az 1Krónikák 20,1–3 versében foglalt történet eltér a 2Sámuel 11. fejezetében található párhuzamos elbeszéléstől. Ez a száműzetés után született beszámoló kihagyja Dávid és Betsabé bűnét, Dávid életének mélypontját. Ez a kihagyás csodaszépen szemlélteti a teljes bűnbocsánatot, amelyet Jézus Krisztus által elnyerhetünk. Noha a bűnnek mindig vannak következményei, Isten kegyelme gondoskodik arról, hogy övéit ne bélyegezze […]

Tied is lehet a

Jézus-Biblia!

Találkozz az élő Jézussal a Szentírásban az első oldaltól az utolsóig! A Jézus-Bibliában neves igehirdetők és lelkipásztorok exkluzív cikkeinek a segítségével úgy ismerhetjük fel Jézus Krisztust, mint a Biblia történetének főszereplőjét. A mélyreható, mégis könnyen érthető magyarázatok segítik megismerni Jézus személyét a teljes Szentíráson át.

Hírlevél feliratkozás

Ne maradj le az újdonságokról!

Impresszum

Cégnév: Gutta Cavat Kft.
Cím: 2142 Nagytarcsa, Tessedik Sámuel utca 4.
Telefon: +3620 521-3387
E-mail: info@guttacavat.hu
Internet: www.godcasting.hu
A céget bejegyző hatóság: Pest Megyei Bíróság
Cégjegyzékszám: 13-09-136656
Adószám: 22641739-2-13
Kamara: Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
Tárhelyszolgáltató: Websupport Magyarország Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., info@mhosting.hu)
Készítette: Humli Miklós