Jézus-Biblia

Az éneklő Biblia

A Jézus-Bibliában minden könyv előtt egy QR-kódot találsz, amely egy, a Spotifyon meghallgatható, Jézust dicsőítő énekre mutat.

1Mózes

JÉZUS: DICSŐSÉGES TEREMTŐNK

2Mózes

JÉZUS: CSODÁLATOS SZABADÍTÓNK

3Mózes

JÉZUS: HELYETTES ÁLDOZATUNK

4Mózes

JÉZUS: KEGYES ÉLTETŐNK

5Mózes

JÉZUS: MEGÍGÉRT REMÉNYSÉGÜNK

Józsué

JÉZUS: TÖKÉLETES VEZETŐNK

Bírák

JÉZUS: IGAZ URALKODÓNK

Ruth

JÉZUS: OLTALMUNK ÉS MEGVÁLTÓNK

1Sámuel

JÉZUS: IGAZ KIRÁLYUNK

2Sámuel

JÉZUS: EGYEDÜL ÖRÖKKÉVALÓNK

1Királyok

JÉZUS: EGYETLEN REMÉNYÜNK

2Királyok

JÉZUS: TÖKÉLETES PRÓFÉTÁNK

1Krónikák

JÉZUS: TÖKÉLETES HELYREÁLLÍTÓNK

2Krónikák

JÉZUS: IGAZ ISTENTISZTELETÜNK

Ezsdrás

JÉZUS: HAZATÉRÉSÜNK REMÉNYE

Nehémiás

JÉZUS: ROMOKBÓL ÚJJÁÉPÍTŐNK

Eszter

JÉZUS: ISTENI KÖZBENJÁRÓNK

Jób

JÉZUS: SZENVEDŐ MEGVÁLTÓNK

Zsoltárok

JÉZUS: IMÁDATRA MÉLTÓ KIRÁLYUNK

Példabeszédek

JÉZUS: ISTENI BÖLCSESSÉGÜNK

Prédikátor

JÉZUS: IGAZ REMÉNYSÉGÜNK

Énekek éneke

JÉZUS: BENSŐSÉGES TÁRSUNK

Ézsaiás

JÉZUS: FELSÉGES MEGVÁLTÓNK

Jeremiás

JÉZUS: ÚJ SZÖVETSÉGÜNK

Jeremiás siralmai

JÉZUS: HŰSÉGES URUNK

Ezékiel

JÉZUS: IGAZ TEMPLOMUNK

Dániel

JÉZUS: NAGY KIRÁLYUNK

Hóseás

JÉZUS: HŰSÉGES HITVESÜNK

Jóel

JÉZUS: ÁLDOTT REMÉNYSÉGÜNK

Ámósz

JÉZUS: ÍTÉLETÜNK HORDOZÓJA

Abdiás

JÉZUS: IGAZ BÍRÓNK

Jónás

JÉZUS: MISSZIONÁRIUS ISTENÜNK

Mikeás

JÉZUS: IRGALMAS KIRÁLYUNK

Náhum

JÉZUS: A HARAG ELHORDOZÓJA

Habakuk

JÉZUS: ÖRÖMTELI ÜDVÖSSÉGÜNK

Zofoniás

JÉZUS: HATALMAS URUNK

Haggeus

JÉZUS: LEGFŐBB PRIORITÁSUNK

Zakariás

JÉZUS: ALÁZATOS KIRÁLYUNK

Malakiás

JÉZUS: ELJÖVENDŐ MESSIÁSUNK

Máté

JÉZUS: MEGÍGÉRT KIRÁLYUNK

Márk

JÉZUS: IGAZ ISTENÜNK

Lukács

JÉZUS: KEGYELMES MEGVÁLTÓNK

János

JÉZUS: AZ „ÉN VAGYOK”–ISTENÜNK

Az Apostolok Cselekedetei

JÉZUS: A KÜLDETÉSÜNK

Róma

JÉZUS: ÖRÖK ÜDVÖSSÉGÜNK

1Korinthus

JÉZUS: REMÉNYSÉGÜNK A BELSŐ VÁLTOZÁSRA

2Korinthus

JÉZUS: BŰNBÁNATRA HÍVÁSUNK

Galata

JÉZUS: HITBŐL VALÓ IGAZSÁGUNK

Efezus

JÉZUS: ISTENNEL VALÓ MEGBÉKÉLÉSÜNK

Filippi

JÉZUS: ÖRÖMÜNK A SZENVEDÉSBEN

Kolossé

JÉZUS: MINDENEK FEJE

1Thesszalonika

JÉZUS: VIGASZTALÁSUNK FORRÁSA

2Thesszalonika

JÉZUS: ELJÖVENDŐ KIRÁLYUNK

1Timóteus

JÉZUS: EGYETLEN KÖZBENJÁRÓNK

2Timóteus

JÉZUS: ERŐNK FORRÁSA

Titusz

JÉZUS: HATALMAS ISTENÜNK ÉS MEGVÁLTÓNK

Filemon

JÉZUS: A MEGBÉKÉLÉS FORRÁSA

Zsidók

JÉZUS: A NAGYOBB ÁLDOZAT

Jakab

JÉZUS: TÖKÉLETES PÉLDÁNK

1Péter

JÉZUS: ÖRÖKKÉVALÓ JUTALMUNK

2Péter

JÉZUS: ÜDVÖSSÉGÜNK URA

1János

JÉZUS: AZ ÉLET ÉS SZERETET IGÉJE

2János

JÉZUS: TESTTÉ LETT ISTENÜNK

3János

JÉZUS: KÖZÖSSÉGÜNK ZÁLOGA

Júdás

JÉZUS: A BENNÜNKET MEGTARTÓ KEGYELEM

Jelenések

JÉZUS: ÖRÖK ISTENTISZTELETÜNK

Készítette: Humli Miklós